LỜI KHUYÊN VỀ THUẾ 2018

Kính gửi quý khách hàng, Khi cuối năm đang đến gần, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cung cấp cho bạn một số lời khuyên thuế tuyệt vời cho các cá nhân và doanh nghiệp như sau: Cho cá nhân: Trả trước tiền lãi  / Bảo hiểm cho tài sản đầu tư; Mang chi phí bảo trì kỳ …