LỜI KHUYÊN VỀ THUẾ 2018

Kính gửi quý khách hàng, Khi cuối năm đang đến gần, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cung cấp cho bạn một số lời khuyên thuế tuyệt vời cho các cá nhân và doanh nghiệp như sau: Cho cá nhân: Trả trước tiền lãi  / Bảo hiểm cho tài sản đầu tư; Mang chi phí bảo trì kỳ …

Ngân sách nổi bật năm 2017

1. đòn bẩy tài chính phủ định Từ 1 tháng 7 năm 2017, chính phủ sẽ không cho phép khấu trừ đối với chi phí đi lại. Đối với tài sản mua từ tháng 10 năm 2017, nhà máy và thiết bị khấu trừ chi phí khấu hao có thể chỉ được tuyên bố khi nó trực tiếp phát sinh …