LỜI KHUYÊN VỀ THUẾ 2018

Kính gửi quý khách hàng,

Khi cuối năm đang đến gần, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cung cấp cho bạn một số lời khuyên thuế tuyệt vời cho các cá nhân và doanh nghiệp như sau:

Cho cá nhân:

 1. Trả trước tiền lãi  / Bảo hiểm cho tài sản đầu tư;
 2. Mang chi phí bảo trì kỳ hạn cho bất động sản đầu tư;
 3. Mua các mặt hàng liên quan đến công việc <$ 300 để khấu trừ ngay lập tức;
 4. Thực hiện các khoản đóng góp được khấu trừ thuế trước ngày 30/6/2018;
 5. Nếu bạn là một nhân viên,  hy sinh một số tiền lương của bạn thành đóng góp hưu bổng để giảm tổng tiền lương và thuế của bạn trả cho phù hợp.
 6. Đồng đóng góp (chỉ áp dụng cho các khoản đóng góp sau thuế):
Tỷ lệ đồng đóng góp của chính phủ
Thu nhập chịu thuế 2017-18
Ngưỡng dưới $36,813
Ngưỡng trên $51,813
Đóng góp tối đa $500
So khớp khoảng đóng góp $0.50 cho mỗi đô la bạn đóng góp
 • Khoản bù đắp giảm 3,333 cent cho mỗi đô la thu nhập trên ngưỡng thấp hơn;
 • Thu nhập chịu thuế = thu nhập có thể đánh giá + lợi ích có thể báo cáo và đóng góp hưu bổng của chủ lao động.
 • Ngày giới hạn đóng góp là:
  • 3 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 để thanh toán bằng direct debit
  • 3 giờ chiều Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2018 để thanh toán BPAY và EFT.
 • Người có thu nhập cao (thu nhập> $ 263,157) làm việc cho nhiều chủ lao động có thể đề cử một phần tiền lương của họ không phải chịu Super Guarantee. Điều này sẽ giúp tránh được việc không cố ý vi phạm 25.000 đô la ngưỡng đóng góp do SG.

Cho doanh nghiệp

 1. Thuế suất thuế công ty không thay đổi ở mức 27,5% trong năm tài chính 2018/19.
 2. Trì hoãn việc nhận thu nhập cho đến tháng tiếp theo vào tháng Bảy để thu nhập có thể được bao gồm trong năm tài chính tiếp theo thay vì năm tài chính hiện tại này;;
  • Phí dịch vụ;
  • Lãi suất
  • Thu nhập cho thuê
 3. Đưa ra bất kỳ chi phí kinh doanh nào và thanh toán cho nó trước ngày 30 tháng 6, bằng cách này, bạn có thể tối đa hóa các khoản khấu trừ cho năm hiện tại::
  • Sửa chữa – xem xét hoàn thành trước cuối năm,
  • Quà tặng / Đóng góp cho tổ chức từ thiện đã đăng ký;
  • Tiền lãi trả trước;
 4. Xem lại Debtors and Trading stock để xóa bỏ
 5. Xem xét để đóng góp thêm hưu bổng trong năm nay khi các khoản giảm ưu đãi và không ưu đãi sẽ giảm năm tài chính tiếp theo. Hưu bổng ưu đãi chỉ được khấu trừ nếu được thanh toán trước ngày 26 tháng 6 năm 2018.
  • Một lần nữa xin lưu ý ngày giới hạn đóng góp là
  • 3 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 để thanh toán bằng direct debit
  • 3 giờ chiều Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2018 để thanh toán BPAY và EFT.

Mức ưu đãi đóng góp hưu bổng

  Mức ưu đãi
Tuổi
Năm tài chánh Dưới 49 tuổi Trên 49 tuổi vào ngày 30/6/2018
2018-2019 $25,000 $25,000
2017-2018 $25,000 $25,000
     

Mức đóng góp hưu bổng không ưu đãi

 

Năm tài chánh Mức không ưu đãi
2018-2019 $100,000
2017-2018 $100,000

 

 1. Khấu hao: ngưỡng ghi tài sản ngay lập tức là 20.000 đô la (ròng GST) cho mỗi tài sản cho doanh nghiệp nhỏ được gia hạn đến ngày 30/6/2019.

 

Chúc mừng kết thúc năm tài chánh tất cả mọi người !!!

Để biết thêm thông tin,  xin liên hệ : www.ttran.com.au.

 

Chân thành

Ms Teresa Tran, FCPA.

Principal Director.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *